По-добре е 2 процента от осигурителната вноска да отиват за пенсионната система, отколкото в резерва на НЗОК, който не се използва. Това заяви управителят на НОИ Христина Митрева. В отговор на въпрос на Дарик Митрева коментира, че вероятно предложението за намаляване на здравната вноска и увеличаване на пенсионната ще бъде обсъдено на днешното заседание на кабинета. По този начин общата осигурителна тежест за работодателите не са увеличава.

„Тези 2 процента от вноската за здравно осигуряване де факто отиват в резерва на здравната каса, който не се използва ефективно. Затова се прецени, че е по-добре отново да се върнат към фонд „Пенсии”, тъй като там дефицитът за 2010 година е 2.061 млрд. лв. За 2011 година този дефицит ще бъде в по-малък размер поради очакваните нови мерки, които се предвиждат в пенсионното законодателство, но се преценява и ако се вземе такова решение, се преценява, че е по-добре да се финансира фонд „Пенсии” с тези 2 на сто вноска отколкото да стоят средствата в резерва на държавния бюджет”, каза шефката на НОИ.

Самоосигуряващите се намалели с около 17 000 души заради увеличаването на осигурителната им вноска от началото на годината, съобщи Митрева. Осигуряващите се сами земеделски производители също са намалели, със 7000 души.

За цялата минала година от самоосигуряващи се в бюджета на НОИ са постъпили 180 млн. лева. За първите осем месеца на тази година са събрани 210 млн. лева, съобщи Митрева. Тя обаче уточни, че изчислението се прави на различни основи, така че не може да се прави пряка съпоставка.

От началото на годината минималната вноска за самоосигуряващите се лица се вдигна от 260 до 420 лева месечно.

За деветте месеца на тази година броят на болничните е намалял с около 14 % спрямо същия период на 2009 г. С около 4 % е увеличен размерът на изплатените обезщетения, допълни Митрева.