САЩ и еврозоната са на път да излязат от рецесията през третото тримесечие на тази година, но прогнозите все още са с висока степен на несигурност, се казва в доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Базираната в Париж ОИСР, в която членуват 30 държави с развити икономики, прогнозира ръст за тримесечието, измерен на годишна база, в размер на 1.6% за американската икономика и 0.3% за 16-те страни, използващи единната европейска валута.

Доклад за икономиките на най-развитите индустриални държави от Г-7 дава допустима грешка 1.9% при прогнозата за САЩ и 1.3% за еврозоната, което подчертава несигурността на данните и показва, че рецесията може все пак да продължи и за двата икономически гиганта.

Вземайки под внимание позитивните икономически новини и на базата на получаваните високочестотни показатели, краткосрочните прогнозни модели на ОИСР сочат към по-ранно от очакваното преди няколко месеца възстановяване, отбелязват от организацията. Въпреки това, множество насрещни тенденции подсказват, че скоростта на възстановяване вероятно ще е по-умерена за известно време, се казва още в документа.

За Великобритания очакванията са рецесията да продължи с негативен стопански ръст от 1% и потенциална грешка от 1.2%. Прогнозите за Япония и Канада са за 1.1% и 2% свиване на икономиките им, с грешка съответно 2.9% и 1.6%. Фокус