Министерството на финансите на САЩ разпространи информацията, че възнамерява да продаде привилегированите акции на Citigroup, които придоби в началото на 2009 г. като част от правителствената операция за спасяване на банката.

Привилегированите акции бяха получени в замяна на държавна гаранция, че потенциалните загуби в пакета активи на банката на стойност 301 млрд. долара ще бъдат поети солидарно от правителството. Тази операци беше наречена Програма за гарантиране на активите.

Сделката за споделяне на загубите беше преустановена през януари, но финансовото министерство си запази привилегированите акции за 2.2 млрд. долара. Ведомството заявява, че тъй като не се е налагало да прави нищо по споразумението с Citigroup, приходите от продажбата представляват нетна печалба за данъкоплатеца.MarketWatch