Американското министерство на финансите разкри части от плана си за обратно изкупуване на т. нар. "токсични" активи на банките. Този план се очаква с нетърпение от пазарите, които виждат в него ключ към трайно оздравяване на финансовата система и преодоляване на икономическата криза.

Министърът на финансите на САЩ Тимъти Гайтнър заяви, че тази задача ще се поеме от два механизма – един за заеми, а другият – за акциите, свързани с недвижимите активи.

Както бе обявено през февруари тази програма за смесено – държавно и частно инвестиране ще бъде захранена със 75 до 100 млрд. долара от общата сума от 700 млрд. долара, отпуснати на министерството на финансите през есента.

С помощта на частни инвестиции тези фондове може да съберат 500 млрд. долара и дори, ако е необходимо – до един трилион, за да се изкупуват непродаваемите активи, наследени от кризата с недвижимите имоти.