В страните от Северна Америка икономическите рискове намаляват в химическия сектор, транспорта и текстилната индустрия, най-вече благодарение на падането на цените на петрола.

 

Според „Кофас“ е налице отчетливо подобрение в секторния риск на САЩ. Компаниите се възползват от благоприятната инерция в потреблението и инвестициите, която повишава печалбите им. От благоприятния икономически климат, в съчетание с падането на цените на петрола, са облагодетелствани основно три сектора.

 

В химическата промишленост САЩ бързо набират скорост, докато Западна Европа е изправена пред мудно възстановяване, а в Азия перспективите за сектора остават нестабилни.

 

В същото време за първи път от 2010 г. насам, окуражен от повишаващия се глобален ръст тази година, както и от очакваното засилване на международната търговия през 2015 г., транспортният сектор отчете устойчиви резултати.

 

Докато в Европа въздушният транспорт страда от последиците от руското ембарго и силната конкуренция на нискотарифните авиокомпании, в Северна Америка този сектор се възползва от положителните ефекти от преструктурирането в предходните години. Докато пазарът показва признаци на зрялост, с ръст от едва 2.8% в края на септември, рентабилността на дружествата остава над стойностите, наблюдавани в Европа. Освен това, бумът на растежа в САЩ допринесе за възраждането на търсенето при товарните превози.

 

При текстила и облеклата, ръстът в Северна Америка е устойчив, на нива около 2% годишно, при голямо предлагане и стабилно търсене. Реколтата от памук в региона, който е третият по големина производител в света се очаква да нарасне с 24% до 3.5 млн. тона. Поради устойчивостта на заетостта и потребителските разходи в САЩ, инерцията на търсенето в този сектор е сравнително благоприятна в сравнение с Европа.

 

Същевременно слабото възстановяване на Западна Европа и нерешените проблеми по отношение на свръхкапацитета в секторите, свързани с инвестициите в инфраструктура в развиващите се страни в Азия, „Кофас“ оставя оценките на секторния риск за тези региони непроменени.

 

Един сектор в момента е под по-сериозно наблюдение. Това е дистрибуцията в Западна Европа. За разлика от развиващите се страни в Азия и Северна Америка, продължаващата слабост на потребителските разходи в Европа, в съчетание с забраната за износ на някои хранителни продукти в Русия, влияят неблагоприятно на маржовете на дистрибуторите и водят до натиск за намаляване на цените.