Световната банка прогнозира брутният вътрешен продукт на Русия през тази година да спадне със 7.9%, което е почти два пъти повече в сравнение с предишната прогноза, и причината е ясна – световната криза, спадът на промишлената продукция и на инвестициите.

Дълбоката рецесия на световната икономика и спадът на производството ще се отразят много по-тежко от очакваното върху икономиката и социалната сфера в Русия, се подчертава в доклада на СБ. Според прогнозата на банката от март руският БВП трябваше да спадне с 4.5%. Сегашното й предвиждане е за спад от 7.9% въпреки постепенното покачване на цените на петрола.

СБ смята, че известно просветление може да се очаква в края на идната година.