СДС се обяви за въвеждането на фискален борд у нас по примера на Германия, за да се постигне фискална стабилност в страната. Сините са подговили изменения в закона за устройството на държавния бюджет, които изискват балансиран бюджет или с излишък, като само по изключение на криза или природно бедствие с 2/3 от гласовете на всички депутати може да се допусне дефицит от 3 на сто от БВП.

Според сините трябва да има гратисен период до 2013 година за влизането в сила на новите фискални правила. По думите на лидера на СДС Мартин Димитров най-осезаемият ефект от фискалния борд ще бъде намаляването на лихвените проценти:

„Тези правила ще бъдат гаранцията, че няма да бъдем глобени от Европейската комисия, че през следващите години няма да нараства дефицитът и ще овладеем финансовата стабилност - нещо, за което в момента не ни вярва Европейската комисия. Ако ни вярваше, нямаше да бъдем в процедура да ни глобяват. Т.е. не ни вярва. Когато тя не ни вярва, не ни вярват и инвеститорите и затова в десетки пъти спаднаха инвестициите в България, което означава безработица, което означава нисък икономически растеж. И в крайна сметка приемането на тези фискални правила ще доведе до по-висок растеж на българската иконимика - нещо, което всички искаме".
 
Сините са против евентуалното вдигане на данъците по време на криза. Румен Христов от партията изрази личното си мнение срещу евентуалното вдигане на минималната работна заплата от 240 ва 270 лева, защото така щял да се увеличи сивият сектор.