Изминалата седмица бе изпълнена с негативни настроения и разпродажби, което доведе до загуби за индексите. През този петдневен период на пазара властваха продавачите.

В понеделник SOFIX изгуби 2.41% до 1 845.51 пункта. На стария индекс най-много натежаха акциите на Оргахим АД, които се търгуваха на цената от 725 лв. или с 6.39% по-малко от предходната сесия. Книжата на Химимпорт АД също понижиха стойността си с 2.40% до 15.99 лв.

Най-продавани бяха акциите на Софарма АД. Прехвърлянето на почти 51 хил. ценни книги доведе до спад в средната цена от 2.67% до 8.97 лв. Сред губещите се нареди и Индустриален холдинг България АД, който се раздели с 5.01% от капитализацията си, като средната цена падна до 13.69 лв.

BG-40 също записа понижение от 4.60% до 560.17 пункта. Индексът стигна до тази стойност след спад в цената на акциите на Оргахим АД, ОЦК Кърджали АД и КРЗ Одесос АД. Книжата на ОЦК АД загубиха 5.28% до 106.22 лв., а тези на КРЗ Одесос поевтиняха с 5.81% до 338.97 лв.

BGTR30 отбеляза спад от 2.91% до 1 158.69 пункта. Отрицателните настроения засегнаха и пазара на акции на АДСИЦ, като индексът им – BGREIT загуби 1.10% до 103.87 пункта.

Във вторник трендът се обърна и голяма част от позиции излязоха на зелено. Тесният борсов индекс SOFIX записа повишение с 0.35% до 1 851.94 пункта. Подкрепа на стария измерител дадоха книжата на Химимпорт АД, Софарма АД и ЦКБ АД. Средната цена на акциите на холдинга се формира на 16.16 лв. или с 1.01% повече.

Софарма АД прибави към капитализацията си 0.93% до 9.05 лв. Средната цена на книжата на ЦКБ се покачи с 1.63% до 11.71 лв.

На противоположната територия бяха книжата на Каолин АД. Дружеството загуби 0.22% от цената си до 18.42 лв.

BG-40 не успя да последва SOFIX и остана на отрицателна територия. Tой затвори на 558.84 пункта.

BGTR30 се покачи с 0.04% до 1 159.16 пункта, а BGREIT записа понижение от 1.32% до 102.50 пункта.

В сряда SOFIX отново прибави 1.42% до 1 878.24 пункта. В подкрепа на индекса бяха книжата на Химимпорт АД. Средната им цена се покачи с 2.46% до 16.55 лв. Другите печеливши бяха Монбат АД и Каолин АД, които поскъпнаха съответно с 1.59% и 1.43% до 31.41 лв. и 18.68 лв.

С 9% до 15.70 лв. се покачиха книжата на М+С Хидравлик АД. Акциите на Оргахим АД също регистрираха ръст от 2.40% до 753.20 лв.

BG-40 също се приседини към печелившите, след като прибави 2.47% до 572.63 пункта.

Подкрепа му дадоха книжата на КРЗ Одесос АД. Средната им цена се увеличи с 3.96% до ниво от 335.81 лв.

BGTR30 прибави 1.45% до ниво от 1 175.98 пункта.

Четвъртък премина при не особено активна търговия и двата борсови индекса завършиха на червено. SOFIX загуби 0.92% и завърши на ниво от 1 860.97 пункта.

Средната цена на акциите на Химимпорт АД бе натисната до 16.14 лв., което е поевтиняване с 2.50%. Монбат АД също завърши на червено, губейки 1.94% до 30.80 лв.

BG-40 затвори на ниво 572.44 пункта или с 0.69% по-малко от предходната сесия.

От групата на губещите бяха Стара планина холд АД. Дружеството намали пазарната си капитализация с 2.41% до 8.71 лв. Акциите на Синергон Холдинг АД загубиха 0.38% до ниво 16.55 лв., а тези на Албена инвест Холдинг АД - 5.19% до 20.77 лв.

BGTR30 се понижи 0.79% до 1 166.71 пункта. Единствено BGREIT се покачи с 0.07% до 102.79 пункта.

Седмицата завърши отново с понижения. Индексът SOFIX затвори в петък с 2.02% надолу до 1 823.36 пункта.

С най-голям спад, от 5.56% до 13.36 лв., бяха акциите на ИХ България АД. Значително поевтиняване имаше и при Монбат АД и ЦКБ АД, които понижиха цената си съответно с 2.36% и 3.51% до нива от 30.08 лв. и 11.30 лв.

Широкият борсов измерител BG-40 коригира стойността си с 1.14% до 562.21 пункта. Натежаха му книжата на Оргахим АД, които намалиха пазарната си капитализация с 1.38% до средната от 742.01 лв. Разпродажба на акции на Неохим АД доведе до спад от 5.73% до 75.47 лв.

BGTR30 понижи стойността си с 1.31% до 1 151.44 пункта, докато индексът на дружествата със специлан инвестиционан цел BGREIT завърши с 0.56% нагоре до 103.37 пункта.