Петъчната сесия завърши с леко покачване за три от индексите и със слаб оборот от 344 хил. лв. Прехвърлените обеми бяха ниски. Под натиск се търгуваха акциите на дружества със специална инвестиционна цел, а интерес инвеститорите проявиха към покупката на компенсаторни инструменти.

SOFIX се покачи с 0.38% до 373.41 пункта.
BG40 добави 0.38% до 104.73 пункта.
BGREIT спадна с 0.54% до 38.52 пункта.
BGTR30 порасна с 0.08% до 286.40 пункта.

На седмична база индексите са на червено, като най-много губи широкият BG40. Нивото му спада с 2.12%, равнопретегленият BGTR30 губи 1.28%, имотният BGREIT пада с 0.97%, а сините чипове се върнаха назад с 0.65%.

В по-големи обеми днес се търгуваха книжата на Софарма трейдинг АД / 28 180 акции/, Софарма АД /19 666 ценни книги/, Доверие Обединен Холдинг АД /14 961 лота/. И трите дружества се радваха на подкрепа, която покачи цената на акциите им. Най-голям ръст направи Софарма трейдинг АД, която поскъпна с 5.26% до 1.435 лв. средно за лот.

С ръст се търгуваха и книжата на ТБ Централна кооперативна банка АД, която добави 2.50% до 1.230 лв. средно за лот, при прехвърлени по позицията й 14 890 акции.

Енемона АД също намери подкрепа от пазара в петък. Сделките с 1 072 акции покачиха цената й с 2.34% до 7.623 лв. средно за лот.

От активните 60 позиции в петък, 21 завършиха с негативен резултат, като се наблюдаваха и по-резки изменения, но при много ниски прехвърлени обеми. Така например спад от 63.30% до 8.990 лв. средно за лот записа Дружба АД, като по позицията му се прехвърлиха едва 5 акции.

Зад негативното представяне на имотния индекс застанаха петъчните понижения при Адванс Терафонд АДСИЦ /-1.39%/, БенчМарк фонд имоти АДСИЦ /-1.18%/, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ /-1.14%/.

Акция на деня

Производителят на медицински консумативи Медика АД изгуби подкрепа при разпродажба на 4 800 негови акции. Те бяха пуснати на средна цена 1.90 лв. за лот, което понижи капитализацията му с 2.56%.

* Не е препоръка за вземането на ивестиционно решение!