Представяме Ви поредния седмичен победител в играта Улица на парите – Деян Бързашки, миналогодишният победител в играта. В предишния сезон с 30 сделки той успя от виртуалните 10 000 лева да направи 21 679.26 лева, т. е. - реализира доходност от 11 679.26 лева. Голямата награда той обеща да инвестира в образование. Каква стратегия е избрал Деян Бързашки в този сезон на играта и какви промени на капиталовия ни пазар иска да види – можете да прочетете в следващите редове.


Честито! Ти спечели седмичната надпревара в Улица на парите. Как се чувстваш?

Благодаря. Добре се чувствам.

Разкажи ни повече за себе си: с какво се занимаваш, какво си завършил, какво правиш през свободното си време?

Казвам се Деян Бързашки на 24 години. Работя като бек-офис в „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД. В момента завършвам магистратура „Финансов риск мениджмънт” във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” и „Финанси” във Висше училище по застраховане и финанси.

В какво предпочиташ да инвестираш в играта?

Предимно в акции.

Коя е най-печелившата ти сделка в играта?

Покупка на акции, издадени от Алкомет АД.

Коя е най-губещата?

Покупка на акции, издадени от Петрол АД.

Когато кризата приключи, мислиш ли, че ще приложиш знанията си от играта в реалния живот?

Надявам се.

Инвестираш ли към момента на БФБ? Ако не, инвестирал ли си преди това?

Да, инвестирам.

Какво мислиш за БФБ?

БФБ е неликвиден пазар, а неликвидните пазари са неефективни.

Имаш ли препоръки към БФБ?

Не. Просто трябва да се изпълнят обещанията, дадени за нея.

Имаш ли си предпочитана публична компания?

Не, нямам предпочитана публична компания. Kато цяло за мен представляват интерес ликвидните компании.

Коя българска компания, която не е публична, искаш да видиш на борсата?

Компании от Български Енергиен Холдинг.

Какво мислиш за инвестирането в дялове на фондове?

Това е една добра възможност, както за професионалните инвеститори да диверсифицират портфейлите си, така и за хората, които нямат достатъчно време и знания за инвестиране на фондовите пазари.

Ако играеш на реалната борса, кой пазар ще предпочетеш – българския или някой чужд?

Когато имам възможност бих инвестирал както в България, така и в чужбина.

Какво ще кажеш на прохождащите инвеститори в Улица на парите?

Искам да им кажа да продължават да участват и да се опитат да си изградят собствена стратегия за търговия. Тук е мястото, където биха могли да изпробват различни стратегии и да си създадат индивидуален стил на игра, който ще им бъде полезен след това при инвестиране на реалната борса. Всеки, който иска да инвестира на реалната борса и няма опит, трябва да премине през Улица на парите.

Какво очакваш да видиш в следващите сезони на играта?

Харесвам играта в настоящия й вид, но за следващите сезони би ми се искало да видя по-разнообразни финансови инструменти.