Настоящата икономическа ситуация в България е неблагоприятна за спестяване. Такава е оценката, която дават мнозинството от анкетираните българи в традиционното проучване на потребителското доверие, извършвано от Националния статистически институт. На въпрос какви са очакванията им за следващите 12 месеца, преобладаващата част от отговорите са свързани с прогноза за "известно подобряване" на условията за спестяване.

 

Въпреки този оптимизъм, хората декларират въздържание от покупки на стоки за дълготрайна употреба и не планират покупка на кола или жилище.

 

Според националната статистика през януари потребителското доверие у нас се е подобрило спрямо месец октомври, когато е била направена последната подобна анкета. Индексът, който мери доверието, е достигнал ниво от 2.3 пункта. Подобрението при него е резултат единствено на по-позитивните нагласи на хората, живеещи в градовете, докато по селата хората не отчитат промяна от състоянието си, спрямо месец октомври.

 

Според резултатите от анкетата българите живеят с усещането, че при безработицата дъното е достигнато и през следващите месеци те не очакват влошаване, а известно намаление в броя на хората без работа през следващите 12 месеца.

 

Българите не се страхуват и от инфлация, показва проучването на националната статистика, което е проведено със стандартизирани въпроси, отправяни на хора над 16-годишна възраст по метода интервю лице в лице.