1 540 са новорегистрираните безработни през юни в областта.

Отчита се ръст от 476 човека спрямо предходния месец и ръст с 938 човека в сравнениe с юни 2008 година.

Половината от новите безработни са освободени от частния сектор като по-голямата част от тях са без специалност.

Най-много са освободените от работа в сектор услуги - 844 души. Следва индустриалния сектор с 408 души.От аграрния сектор са освободени 94 души.

Има и 194 безработни, чиято последна работа не се уточнява като отрасъл.

Жените са доминираща група в структурата на безработните във всички възрастови групи.  През юни на работа са постъпили 812 души, уточняват от дирекциите Бюро по труда в областта -231 работници, 182 специалисти и 399 без специалност и професия.