На закрито заседание Съветът за електронни медии (СЕМ) реши радио RFI вече да се нарича радио „Фокус", като се изменят и параметрите на програмната лицензия, съобщи пред Дарик членът на СЕМ Анна Хаджиева. Решението е взето с пет гласа „За", двама са се въздържали, един е бил против, а един от членовете на медийния орган не е присъствал по време на гласуването.

Анна Хаджиева обясни пред Дарик аргументите си да гласува „Против":

„Преди време съветът отказа на друг оператор ползването на търговската марка, защото това би въвело в заблуждение слушателите. В документите се твърди, че новото дружество иска да започне излъчването на своя лицензирана програма Радио „Фокус" на честотата на „Софмедия Броадкастинг" 103,6 MHz за град София, а „Фокус Нунти" няма лицензирана програма за територията на град София. Това значи, че във всеки един момент програмата, която се излъчва в София, трябва да бъде различна от програмите, които са лицензирани на дружеството „Фокус Нунти" за другите градове на страната".

На въпрос дали продължава да смята, че слушателите ще бъдат въведени в заблуда, Хаджиева отговори: „Моята лична позиция е тази - да, и това бяха част от аргументите, с които дебатирахме в съвета с моите колеги. Твърде бързо стана тази промяна в собствеността, както и решението на Съвета за електронни медии".

В началото на днешното редовно заседание Съветът за електронни медии отказа да проведе открито заседание и допусне представителите на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО и събралите се репортери при обсъжданията, посветени на подадените от Софмедия Броадкастинг ЕООД уведомления, за изменение на програмната лицензия на РФИ-България, алармираха от организацията.

Този подход на Съвета за електронни медии остро противоречи на многократно заявяваната от СЕМ политика на публичност и прозрачност в неговата дейност и процеса на взимане решения. За пореден път регулаторният орган демонстрира пълно несъобразяване с дневния ред на обществото и вместо да защитава неговите интереси се впусна експресно, немотивирано и натъмно да приема решения в частен интерес, посочват от АБРО.

АБРО ще сезира прокуратурата и съдебната система за това нарушение, съобщи изпълнителният директор на асоциацията Гриша Камбуров пред Дарик:

Политиката за публичност и прозрачност, която СЕМ винаги е застъпвал, за съжаление, се оказва напълно невярна. Те предпочетоха да проведат закрито заседание, на което да решат казуса на едно радио, станало символ на прехода в България. Свидетели сме на един скандален акт на СЕМ, който ще прехвърли тази честота и това дружество на едно чисто търговско дружество, което ще започне да печели от излъчването на програма „Фокус" в радио София. Това е заобикаляне на закона - прехвърлянето на една честота без конкурс на търговско юридическо лице.

Това прехвърляне с договор ли е направено? Представен ли е той на заседанието?

Поискали сме от СЕМ депозираните документи, но както върви, сигурно ще ни бъде отказан достъпи и до тях. АБРО ще сезира необходимите органи - прокуратурата, съдебната система. Надяваме се, че СЕМ все пак ще има мъдростта да не вземе такова решение, без съответния публичен дебат, още повече, че в началото на ноември ЕП прие директива за трансфериране на разрешенията за използване на спектър и програмните лицензи, в която се казва, че когато има съществени изменения на програмна лицензия или далекосъобщителна лицензия, или разрешение за ползване на спектър, това трябва да стане след широко обществено обсъждане, каквото тук няма.

Ето кой как гласува от членовете на СЕМ на днешното заседание:

Пет гласа „За":

Георги Стоименов, квота на Президента
Бойчо Кулински, квота на Президента
Анюта Асенова, квота на Президента
Милен Вълков, квота на Президента
Райна Николова, квота на НС

Двама „Въздържал се":

Мая Вапцарова, квота на НС
Маргарита Пешева, квота на НС

Един „Против":

Анна Хаджиева, квота на НС

Един не е присъствал по време на гласуването - Мария Стефанова, квота на НС.