Сенатът на САЩ е все по-близо до гласуване на решение за затягане на регулациите за финансовите институции.

През декември бе одобрена план-сметката на програмата, анонсирана от президента Барак Обама. Той призовава Wall Street да се присъедини към усилията за нови финансови регулации, а не да се бори с тях. Ако не променим това, което доведе до кризата, ще стане така, че тя пак ще ни повтори, е мнението на Обама.

Ето някои от основните моменти в промяната на регулациите:

* Предотвратяване на опасността от задействане на нови спасителни планове. Идеята, че някои компании са твърде големи, за да не бъдат спасени, трябва да спре да се лансира в обществото. В търсене на решение, което да не е нито спасителен план с държавни пари, нито банкрут, сенатът ще гласува за обявяването на процедура по ликвидация за фирмите с по-големи активи. Ще бъде създаден и специален фонд с $ 50 млрд., който да подсигурява финансово дейността по ликвидация на дружествата в затруднение, като вноски в този фонд ще правят дружествата с активи над $ 50 млрд.

* Защита на потребителите. Тя включва създаването на агенция, която осигурява специална финансова защита при използването на кредитни карти или ползването на ипотека.

* Правилото на Волкър. То ще забрани рискованата търговия, която пренебрегва нуждите на клиента. 

* Търговия с деривативни инструменти извън регулиран пазар. Натискът на тази инициатива е върху ОТС-пазара, като се въведе повече прозрачност на сделките, компенсация за поетите рискове и ценова конкуренция. Най-засегнати ще бъдат мега-компании като Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citi, Bank of America и Morgan Stanley. Големите печалби, които те правят на тези пазари, ще бъдат намалени.

* Систематичният риск. Идеята на тази инициатива е да се създаде ново звено, което да работи превантивно срещу появата на нова криза.

* Контрол над банките. Ще бъде обособен особен надзор над големите банки, което се извади от контрола на ФЕД финансовите институции с нас $ 50 млрд. активи. 

* Контрол над шефските заплати и гарантиране правата на акционерите.

* Регулация на хедж-фондовете. Те ще трябва да се регистрират срещу $ 150 млн. Така ще се осигури прозрачност на пазара, като се предполага,  че около 55% от хедж фондовете вече са се регистрирали.

* Прозрачност при секюритизацията на активи. Новата система ще изисква гарантиране на поне 5% от секюритизираните активи, което ще даде повече сигурност на инвеститорите в такива продукти.

* Надзор над агенциите за кредитен рейтинг. По този начин големите в бизнеса като Moody's Corp., Standard & Poor's и Fitch Ratings ще бъдат поставяни под отговорност ако оценките им застрашават инвестициите, особено тези, които прави държавата. Reuters