Почивна база в Банско, местността Чалин валог закупи Сердика пропъртис АДСИЦ. Сделката по придобиване на имота е сключена на 12 декември, като платената за него цена е 2.331 млн.лв.

Недвижимият имот представлява масивна четириетажна сграда със застроена площ по документи за собственост от 850 кв.м. и разгъната застроена площ от 3 400 кв.м., ведно с другите подобрения, както и със съответното право на строеж върху мястото, на което е построена.

Ден преди сделката Сердика пропъртис АДСИЦ сключи допълнително споразумение към договор за кредитна линия с Юробанк И Еф Джи България АД. Въз основа на него, банката ще предостави на дружеството нови три милиона евро с цел закупуване на активи за секюритизация.

Компанията се сдоби и с жилищна сграда на ул. Родопски извор 66А в гр. София, където са закупени портиерско жилище и 4 апартамента, както и 4 гаража и 5 избени помещения общо за цена от 798 915.13 лева, без ДДС.