13:45 часа

Край на търговската сесия.

SOFIX -3.31% до 472.05 пункта

BG-40 -4.04% до 140.57 пункта

BGREIT -0.82% до 53.54 пункта

BGTR30 -3.11% до 354.71 пункта

 

13:30 часа

Търговията на Българската фондова борса е вяла, а оборотът е едва 1.396 млн. лв.

Малко преди края на сесията индексите са на отрицателна територия, като по-голяма част от ликвидните позиции записват спад в цената си.

13:00 часа

Индексите стопиха малка част от загубите си, но въпреки това са на отрицателна територия.

SOFIX -3.77% до 469.79 пункта

BG-40 -4.53% до 139.85 пункта

BGREIT -1.20% до 53.33 пункта

BGTR30 -.376% до 352.36 пункта

Книжата на Оргахим, които за кратко минаха на отрицателна територия, отново изплуваха и отчитат ръст от 1.06% до 95 лв.

Повишение отчитат и книжата на застрахователното дружество Евро инс. Повишението е с 1.07% до 3.04 лв.

На разпродажби продължават да са подложени книжата на Холдинг пътища, Еврохолд България и Химимпорт.

12:30 часа

SOFIX -4.05% до 468.44 пункта

BG-40 -5.02% до 139.14 пункта

BGREIT -1.20% до 53.33 пункта

BGTR30 -3.95% до 351.64 пункта

За силния спад на широкия измерител допринася понижение в цената на акциите на Мостстрой. Дяловете на инфраструктурната компания са надолу с цели 20.74% до средна цена от 6 лв.

Българо-Американска Кредитна Банка, Кораборемонтен завод Одесос и Стара планина Холд падат с над 9%.

В редиците на BG-40 само седем дружества бележат ръст в цената си.

По позицията на Първа инвестиционна банка се прехвърлиха 13 183 лота на средна цена от 3.78 лв., което е спад спрямо вчера от 4.28%.

12:00 часа

Прехвърляне на 63 лота на Софарма на цена от 2.50 лв. доведе до ръст в цената от 4.55%.

Билборд също се нарежда в редиците на печелившите, като акциите поскъпват със 7.89% до 3.99 лв.

Най-активно се търгуват акциите на Холдинг пътища, става ясно от модула В реално време. Най-много с епонижава цената на Фаворит холд /-10%/, а най-повишаваяи се са акциите на Софарма.

Акциите на всички финансови институции записват спад. При Българо-Американска Кредитна Банка понижението е с 9.44% до 18.11 лв.

Корпоративна търговска банка е надолу с 1.43% до 69 лв. ь

В мечи лапи попадна и Оргахим. Акциите се понижават с 2.13% до 92 лв.

11:30 часа

Разпродажбите по позицията на Химимпорт продължават. Собственика си смениха 28 220 лота. Средната цена пада с 3.81% до 2.95 лв.

В мечи лапи попаднаха и книжата на Спарки Елтос, които поевтиняха с 2.44% до 3.80 лв.

Оловно цинков комплекс губи 7.26% от стойността си до 11.50 лв.

При покупко-продажба на 4 261 дяла на Софарма средната цена пада с 0.09% до 2.15 лв. Енемона губи 2.09% до 7.51 лв., а Каолин - 2.91% до 3.80 лв.

11:00 часа

SOFIX -3.01% до 473.48 пункта

BG-40 -4.12% до 140.45 пункта

BGTR30 -3.16% до 354.53 пункта

BGREIT -1.33% до 53.26 пункта

 

Силния спад на широкия измерител се дължи на понижение в цената на Кораборемонтен завод Одесос и Мостстрой. И двете дружества понижават пазарната си оценка с над 10%.

Продължава прехвърлянето на големи пакети по позицията на Централна кооперативна банка. Общо до момента са изтъргувани 201 243 лота, а средната цена е надолу със 7.69% до 1.32 лв.

Към губещите се пръседини и Трейс груп холд, чиито книжа се понижават с 4.08% до 47 лв.

Спадът се задълбочава и при Еврохолд България, като акциите поевтиняват с 5.41% до 2.15 лв.

На отрицателна територия минаха и книжата на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ, като понижението е с 2.77%.

10:30 часа

По-голяма част от ликвидните позиции отчитат спад в цената си.

Общо 13 903 лота на Холдинг пътища са прехвърлени до момента. Цената пада с 8.43% до 4.21 лв.

С 9.09% пада и пазарната капитализация на М+С Хидравлик до ниво от 5 лв.

Акциите на Кораборемонтен завод Одесос се понижават с 4.25% до 155 лв.

В редиците на губещите се нареждат и акциите на холдинговите дружества. Доверие Обединен Холдинг е надолу с 4.70%, а на Индустриален Холдинг България - с 4.25%. Спад от 9.03% записват и акциите на Стара планина Холд.

10:00 часа

Индексите задълбочиха спада си.

SOFIX -2.36% до 476.66 пункта

BG-40 -2.18% до 143.30 пункта

BGREIT -0.65% до 53.63 пункта

BGTR30 -1.84% до 359.37 пункта

 

По позицията на Централна кооперативна банка се прехвърлеиха 192 853 лота. Средната цена пада с 3.22% до 1.38 лв.

Двата водещи индекса са бутани надолу от Химимпорт и Мостстрой. Акциите на холдинговото дружество се понижават с 5.51% до 2.90 лв., а тези на пътностроителната компания губят 10% от стойността си до средна цена от 6.81 лв.

С 4.33% пада и цената на Холдинг пътища до 4.40 лв. Понижението при Софарма е с 2.42% до 2.10 лв.

На мечите настроения не удържаха и книжата на Монбат, които губят 1.90% до 6.20 лв.

АДСИЦ индексът е дърпан надолу от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. Книжата на дружеството поевтиняват с 11.01% до 0.80 лв. Тези на Ексклузив Пропърти АДСИЦ поевтиняват с 1.90%.

На положителна територия са акциите на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ.

09:30 часа

Сесията в четвъртък започна на червено, в синхрон с пазарите в САЩ и Европа.

SOFIX -2% до 478.44 пункта

BG-40 -0.63% до 145.56 пункта

BGTR30 -1.52% до 360.56 пункта

 

BGREIT без промяна

Най-много се понижават книжата на Химимпорт. Средната цена е надолу с 8.05% до 2.82 лв. при прехвърлени 1 147 лота.

На червено са и книжата на Централна кооперативна банка и Първа Инвестиционна Банка. Акциите на първата банка са надолу с 2.10%, а на ПИБ - с 1.75%. Книжата на Българо-Американска Кредитна Банка се понижават с 4.94% и се търгуват на ниво от 19.01 лв.

С над 1% пада и цената на Еврохолд България и Енемона.

Пада и пазарната капитализация на Холдинг Пътища - с 1.02%, като акциите се търгуват на ниво от 4.55 лв.

Оргахим е едно от малкото печеливши дружества в ранната сесия. Акциите на производителя на бои се повишават с 4.79% до 98.50 лв. С ръст се търгуват и книжата на Спарки Елтос и Петрол.

09:25 часа

Ще се задържи ли положителния тренд на Българската фондова борса или ще последва спада в САЩ и Европа предстои да разберем.