Софийски градски съд вписа сливането на 8 дружества в Зърнени храни България АД. DarikFinance.bg припомня, че дружествата, които влязоха в състава на новоучредената компания, са Слънчеви лъчи България АД, Зърнени храни трейд АД /BZHB/, Бек интернешънъл АД, Зърнени храни–Вълчи дол АД, Зърнени храни-Балчик ЕАД, Зора АД, Прима Агрохим ЕООД и Химимпорт Агрохимикали ЕООД.

Със същото решение магистратите вписват и прекратяване без ликвидация на Зърнени храни трейд АД, поради преминаване на цялото му имущество върху новообразуваното дружество Зърнени храни България АД, при условията на общо правоприемство и заличаването му в Търговския регистър.

Зърнени храни България АД управлява отделно преминалото върху него имущество на Слънчеви лъчи България АД, Зърнени храни трейд АД, Бек интернешънъл АД, Зърнени храни – Вълчи дол АД, Зърнени храни-Балчик ЕАД, Зора АД, Прима Агрохим ЕООД, и Химимпорт Агрохимикали ЕООД за срок от шест месеца.

В този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочитано удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.

През тази седмица Зърнени Храни България АД ще направи публично предлагане на 42 696 400 акции, което представлява 25% от капитала на дружеството. Между 10 и 14 декември ще се осъществи приеманенето на поръчки при международното частно пласиране, а българските инвеститори могат да участват в записването между 12 и 14 декември. Предпочетеният метод за пласиране на емисията е бук билдинг с ценови диапазон от 2.25 евро до 2.875 евро.