Интернет гигантът Google обяви напускането на Артур Левинсън, който е директор, тъй като той е и в борда на Apple. Това става два месеца след като изпълнителният директор на Google Ерик Шмид  напусна борда на Apple,  тъй като двете компании са конкуренти в някои  области.

Причината това да се случи е, че американското законодателство не допуска едновременното участие в бордове на компании, които имат конкурентни интереси. BBC