Рискът от повторна рецесия в САЩ значително се е увеличил в последните 6 месеца заради високата безработица в страната и нестабилният имотен сектор, предупреди шефът на Федералния резерв в Чикаго Чарлз Еванс.

Еванс, обаче, оцени като „подходящи” икономическите стимули на американската централна банка, но акцентира върху проблемите на жилищния пазар, откъдето и тръгна кризата. Според него, опитът на правителството да преструктурира проблемните кредити така, че да не се стигне до просрочия, е бил „капка в морето” на фона на истинския проблем. По думите му, процесът на секюритизация, чрез който ипотечни заеми се трансформират в пакети от облигации, които след това се продават на инвеститори, намалява стимулите за кредиторите за преструктурират проблемните жилищни кредити, тъй като процесът по секюритизацията е създал конфликт между интересите на кредиторите и тези на обслужващите процесите по секюритизацията фирми.

Евънс постави под съмнение и финансовите познания на кредитополучателите и ролята им при предотвратяването ръста на лошите кредити. Според него, резултатите от проучване на Федералния резерв в Чикаго са показали, че ефективността на финансовото образование и ползите от него са доста спорни. Reuters