Петко Николов остава председател на Комисията за защита на конкуренцията, реши парламентът. Ангелина Милева беше избрана за заместник-председател на комисията, тя досега е била шеф на дирекция "Злоупотреби с монополно или господстващо положение" в органа.

В спецзвеното ще работят както и преди юристът и говорител на ЦИК Александър Александров и Весела Антонова, която е магистър по право и европейска интеграция. Част от настоящия екип е и Елена Димова - досега директор на дирекция "Обществени поръчки и концесии", тя става член на комисията. Съставът на комисията през юли беше намален от 7 на 5 души с промяна в закона за дейността й.