Комисията по ценни книжа в Америка /Securities and Exchange Commission/ разследва руския инвестиционен посредник Центринвест Секюритис. Съмненията са в нерегламентирана продажба на руски ценни книжа на американски инвеститори.

SEC предявява претенции към дъщерна компания CentreInvest Inc. и персонално към работещите в нея четирима мениджъри. По данни на американската комисия в периода 2003 -2007 година Центринвест Секюритис пряко и чрез американското си представителство е предлагала на американски институционални инвеститори нисколиквидни акции на руски компании с ниска капитализация.

Сътрудникът на компанията в нюйоркския офис е обвинен в това, че не е предоставял пред SEC необходимите електронни преписки в пълен обем. Това е наложило комисията да изиска документи от посредника, доказващи дейността му в Америка.

От получената информация става ясно, че Центринвест груп е създадена през 1992 година, като към полугодието на 2008 година заема 65-то място по обем на операциите с ценни книжа в Русия, което възлиза на 26.58 млрд. рубли.

Основен собственик на компанията от 2006 година е воронежкият сенатор и заместник-председател на комитета на съветската федерация по финансовите въпроси Глеб Фетисов. Центринвест Секюритис се явява брокерско подразделение на Центринвест груп, а на 30 септември 2008 Центринвест Секюритис е продадена на офшорна компания.

В изявление от Центринвест Секюритис отхвърлят обвиненията  изаявяват, че компанията не е нарушавала законодателството. 

Източник: Комерсант