В срок от 14 календарни дни потребителят ще може, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор за кредит.Това предвижда законът за потребителския кредит, който парламентът одобри на първо четене. Законът се отнася за кредитите от 400 лв. до 147 000 лв.

В момента нормативната уредба регламентира потребителските заеми от 400 лв. до 40 000 лв. Потребителите, които в 14-дневен срок се откажат от сключения договор, ще връщат на кредитора главницата и лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на възстановяване на главницата.