Хората ще могат да следят движението на жалбите, които подават до Комисията за защита на потребителите, след осъществяване на проект за модернизация на административните услуги във ведомството. Очаква се новата система да започне да функционира в началото на 2011 година. Проектът за модернизация се осъществява по ОП „Административен капацитет” и е на обща стойност над 600 000 лв., съобщават от КЗП.

Електронната обработка на жалбите ще спести тонове хартия на ведомството и ще направи работата по-бърза и ефективна. Ако някоя жалба се забави неоснователно дълго, хората своевременно ще могат да разберат кой служител на Комисията работи по нея. Персоналната отговорност пък ще бъде стимул за служителите да повишат качеството на работата си.

През 2009 година в КЗП са постъпили близо 12 000 жалби. Направени са близо 10 000 инспекции, като в 70% от тях са решени проблемите на потребителите, коментира Иван Бъчваров, главен секретар на КЗП.

За хората, които нямат достъп до интернет, старата система за подаване на жалби на място ще продължи да функционира. Като запазим и възможността да се подават жалби по познатия начин, избягваме опасността да изолираме от процеса възрастните и социално слабите хора, уточнява Иван Бъчваров.

Последният отчет за работата на Комисията за защита на потребителите сочи, че българите страдат най-вече от негодна комуникационна техника като мобилни телефони или компютри, като жалбите за тези стоки представляват над 30% от всички подадени. Статистиката показва, че броят на жалбите, подадени по електронен път, е нараснал шест пъти спрямо 2006-та година. Очакванията на експертите са с развитието на онлайн търговията в България, делът на жалбите, касаещи качеството на тази услуга, да се увеличи. За потребителите на такъв тип услуги, електронното подаване на сигнали е от особена важност.