Почти двойно по-високи капитали по сравнение с бъдещите световни стандарти трябва да поддържат двете швейцарски мегабанки UBS и Credit Suisse Group. Според заключение на правителствена комисия, капиталовата адекватност за финансовите швейцарски мастодонти трябва да бъде 19%, вместо предлаганите от Базелската комисия за банков надзор 10.5% от 2019 г.

Също така, според правилата, известни като Базел III, най-малко 7% от капитала на банките трябва да е под формата на обикновени акции. Според швейцарските правителствени одитори, за двете големи швейцарски банки този показател трябва да се равнява на 10%.

Правителствената комисия, която днес е обнародвала заключението си, е съставена от банкери, регулатори и други експерти. Държавата им възложи задача да предложат мерки, с които да се предотврати риска от колапс на банковата система. Сумата от активите на UBS и Credit Suisse е 2.6 трилиона швейцарски франка (2.64 трилиона долара), което четири пъти надхвърля БВП на Швейцария.

Швейцарските икономисти кометират, че за Швейцария е задължително да наложи по-строги правила от другите. Заради размера, двете банки представляват по-висок системен риск.

За да отговорят на новите изисквания – които много скоро могат да станат реалност с одобрението на правителството и парламента – двете швейцарски банки може би ще трябва да емитират т.нар. „облигации за условно съответствие“: contingent convertible bond, или CoCo в размер на 72 млрд. франка всяка, показват изчисленията на Bloomberg.

Към този момент не се предвижда нова емисия на акции на двете банки, заявили са UBS и Credit Suisse след направеното съобщение на експертната комисия. Акциите на двете банки днес се покачват.

Сред важните заключения на експертния панел е липсата на необходимост двете големи банки на Швейцария да се разделят на по-малки поделения или да се отказват от някоя услуга, например доверително управление на средствата на богати клиенти.

Също така се предлага създаване на капиталов буфер от 8.5% за двете банки, в това число 5.5% под формата на акции – докато новите правила на Базел искат 6% капиталов буфер и 2.5% от него в акции.

Това е първият глобален опит да се наложат по-строги изисквания към системно важните банки, коментира Bloomberg. Възможно е регулациите да се променят във времето, отразявайки състоянието на световната кредитна система и швейцарската икономика.

Според анализите на специалисти, UBS и Credit Suisse имат норма на капиталова адекватност съответно 11.3% и 8.6%, която към края на 2012 г. може да се повиши съответно до 13% и 10.1%.

Според предложенията Базел III, съотношението на акции спрямо рискови активи в банките трябва да е 4.5% плюс допълнителен буфер от 2.5%. Това исизкване през 2019 г. ще замени по-ниските изисквания от 2% според Базел II.

Първият капиталов буфер ще се трансформира в активи ако съотношението акции / рискови активи падне под 7%, предложил е днес правителственият панел. Втората „възглавница“ се активира ако това съотношение падне под 5%, като средствата се използват за подкрепа на системно важни части от бизнеса на банката.

През 2008 г. държавата инвестира 6 млрд. франка в UBS, за да й помогне да се освободи от токсични активи в размер на 39 млрд. долара. Година по-късно Швейцария продаде акциите, които получи в замяна на спасителната си намеса, с 1.2 млрд. франка печалба. В Credit Suisse нямаше нужда от правителствена намеса.

Относно по-строгите правила за най-големите банки, очаква се такива да бъдат предложени официално по време на срещата на Г20 през ноември в Сеул. В САЩ от юли вече действа законът Дод – Франк, според който Федералният резерв ще забранява придобивания, които водят до концентрация на над 10% от банковите активи на страната.

В Германия кабинетът през август одобри проектозакон за преструктуриране на банките, според който във време на криза правителството ще има правомощия да раздробява банките, спасявайки системно важните части и оставяйки останалите да фалират. Очаква се парламентът да гласува закона през януари.

Швейцария през 2008 г. на гребена на кризата заповяда на банките си в срок от четири години да повишат капитала си спрямо рисковите активи два пъти над изискванията на Базел II. Това означава, че поне 5% от активите на банките трябва да са капитал. Условието, което трябва да бъде изпълнено до 2012 г., е известно сред банковите среди като „швейцарски финал“.