Днес в 9.30 часа камбаната, с която на Българска фонсова борса се оповестява листването на нова компания, удари за Трейс Груп Холд АД.

Един час след началото на търговската сесия вниманието на инвестиционната общност беше насочено единствено и сами към Трейс. Изтъргуваха се 5 962 ценни книги на пътностроителната компания. Средната цена се покачи със 178.84% до 308.12 лв. за лот.

Малко след старта на сесията системата за електронна търговия COBOS блокира.

Резултатите от търговията потвърдиха прогнозите, които направиха през последните няколко дни читателите на DarikFinance.bg. за цената на акциите на Трейс Груп Холд АД по време на първата сделка с тях на пода на борсата. 55% от участниците в анкетата очакваха цена от над 180 лв., 29% бяха гласували за цена от 150 лв., 13% - за цена от 130 лв. и едва 4% за цена под 100 лв.

Търговията с останалите дружества на БФБ-София беше вяла, а изтъргуваните обеми незначителни.

Четирите индекса в ранната сесия бяха на червено. SOFIX се понижи с 0.34% до 1 702.69 пункта, BG-40 загуби 0.42% до 510.98 пункта, а спадът при BGREIT и BGTR30 бе съответно с 0.27% до 99.98 пункта и 0.64% до 1 075.51 пункта.

Силен спад от 6% записаха книжата на Петрол АД. При изтъргувани едва 5 акции цената падна до 4.70 лв. Сред губещите бяха и Централна кооперативна банка АД, Индустриален холдинг България АД, Топливо АД, Елана фонд за земеделска земя АД.

* Информацията е актуална към 10.30 часа