Търговията на БФБ във вторник показа ясни признаци на активизиране, като оборотът на борсата за пръв път от много време насам надхвърли 2 млн. лв., достигайки 2 219 875 лв.

Преобладаваше търговията с акции, като акциите на Софарма бяха най-ликвидната позиция днес с оборот от 1.018 млн.лв. Изтъргуваха се 259 872 лота по средна цена 3.918 лв., понижение от 2.5% в рамките на деня.

Значителен интерес привлече неофициалният пазар на облигации, като сделки с боновете на Алианц Банк България, както и на Етап Адрес и Хипо Кредит формираха оборот от 494 071 лв. Облигацията на Алианц Банк България поскъпва с 0.74%.

Бяха изтъргувани 45 887 поименни компенсаторни бона по средна цена 0.179 лв., без изменение в цената спрямо предишния ден.

На пазара на акции, който формира 71.4% от оборота на днешната търговия, освен Софарма, засилено търсене имаше и към книжата на Зърнени храни България (2.30% поскъпване по 31940 лота), Първа инвестиционна банка (-0.30% спад на цената по 26 853 лота) и Софарма трейдинг (23 200 продадени акции без изменение в цената).

В блокова сделка бяха продадени 20 050 от акциите на Доверие обединен холдинг, без това да повлияе на установените в понеделник ценови нива.

Другите активно търгувани дружества днес бяха Синергон Холдинг (-3.33%), Българска роза – Севтополис (+ 1.04%), Централна кооперативна банка (-1.92%) и други.

Интерес се наблюдаваше и към позициите на Монбат, Химимпорт, Холдинг пътища, Еврохолд България, М+С хидравлик и др.

Сделките извън регулирания пазар формираха над 134 хил. лв обем с акциите на Енемона.

Индексите приключиха деня разнопосочно. Широкият BG 40 завърши с повишение, което може да се разглежда като сигнал за по-трайна тенденция за активизиране на търговията. Останалите три индекса се оцветиха в червено, но пониженията се ограничиха в рамките на 0.2 – 0.5%.

SOFIX -0.42% до 391.77 пункта

BG-40 + 0.21% до 112.75 пункта

BGREIT 0.00% на 40.88 пункта

BGTR-30 -0.18% на 294.91 пункта

* Акция на деня: Кремиковци АД - София. Дружеството е в несъстоятелност и се търгува в малки обеми, но днес цената му се покачи с 39%. 600 лота бяха прехвърлени по средна цена 0.175 лв. 

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!