Автомобилният холдинг от групата на Еврохолд България – Авто Юнион регистрира ръст от 14.3% през месец септември 2011 г. със 176 реализирани продажби спрямо 154 за същия период на миналата година.

 

С пазарен дял от 9.3% Авто Юнион заема трето място сред автодилърите на българския пазар за месеца. Реализираните продажби от Групата за периода януари – септември възлизат на 1898 продадени автомобила спрямо 1695 за първите девет месеца на 2010 година.

 

Почти двукратен ръст в продажбите спрямо м. септември 2010 г. регистрират Булвария Варна (Каргоекспрес) и Булвария Холдинг (Opel,Chevrolet) с общо 58 продажби, следван от Стар Моторс (Mazda), реализирали ръст от 36.4% с 45 продажби за месеца. Италианските марки, представени в Групата, отчитат 34 продажби за месеца спрямо 40 продадени автомобила за същия месец на предходната година.

 

Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) регистрират спад на месечна база, което се дължи на по-ниските продажби на автомобили от марката Renault.

 

Общо за пазара на леки и лекотоварни автомобили в България реализираните продажби за септември са 1897 спрямо 1361 през м. септември 2010 година, което е ръст в размер на 39.4%.

 

За първите девет месеца на годината продадените нови автомобили са 15 983 броя, което е с 21.2% повече от съпоставимия период на миналата година.

 

Застрахователната компания Евроинс, друго дружество от портфейла на Еврохолд България, отчита 5.65% ръст в премийния приход по директно застраховане за месеца с резултат по този показател в размер на 4.738 милиона лева спрямо 4.485 милиона лева за септември 2010.

 

Застрахователното дружеството реализира 62.5% ръст в премийния приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” през месеца с отчетени 2.629 милиона лева спрямо 1.618 милиона лева за м. септември 2010 година.

 

Броят застрахователни полици за месеца е 9 973 броя като се е повишил с 33.6% спрямо септември на миналата година.

 

Средната цена е нараснала с 28% до 263 лева. Средната рискова премия бележи ръст от 48.6% за месеца и 41.8% с натрупване от началото на годината.

 

Премийният приход с натрупване от началото на годината нараства с 3.23% и е в размер на 48.884 милиона лева спрямо 47.356 милиона лева за съпоставимия период на 2010 г.

 

Въпреки отчетеното увеличение на продажбите от дружествата в холдинга, днес акциите на Еврохолд България АД-София поевтиняват с 1.42%, до 1.183 лв. за лот.