Седмицата беше успешна за двата основни индекса на фондовата борса. В последните два дни от търговията пък Велграф Асет Мениджмънт – най-новото търгувано дружество – успя да предизвика сериозен интерес и да раздвижи оборота.

SOFIX +0.08% до 423.36 пункта

BG-40 +0.44% до 117.62 пункта

BGREIT -1.41% до 42.62 пункта

BGTR30 -0.26% до 324.15 пункта

Въпреки че като цяло секторът на дружеството със специална инвестиционна цел приключи с рязък спад, БенчМарк Фонд имоти се нареди сред дружествата с най-сериозен ръст на пазарната капитализация. Компанията добави повече от 18 на сто към средната си цена за лот, а в търговията се нареждаше в класацията на най-ликвидните компании.

На другия полюс приключиха акциите на Фонд за недвижими имоти България. Цената на акциите на компанията изтри близо процент.

Без ясна посока приключи седмицата за акциите на банките. Най-сериозен спад регистрираха дяловете на Корпоративна търговска банка /-3.02%/, следвани от лотовете на Централна кооперативна банка  /-0.90%/. С под процент поскъпнаха книжата на Българо-Американска кредитна банка  и Първа инвестиционна банка.

В инфраструктурния сектор, обаче, седмицата приключи оптимистично. И трите дружества отчетоха ръстове в пазарната оценка, макар и в скромни размери. Акциите на Холдинг пътища поскъпнаха с 0.38%, ценните книги на Мостстрой добавиха 0.32%, а дяловете на Трейс груп холд се покачиха с 0.29%.

Силен седмичен ръст регистрираха дяловете на Оргахим. Средната цена за лот се увеличи с 4.07% до 84.472 лева.

С повече от 2 процента се покачи пазарната капитализация на Енемона и Монбат. С над 1 процент повишение приключи седмицата за Българска роза – Севтополис и Евро инс.

Сред печелившите се наредиха още акциите на Албена /+0.04%/, Софарма /+0.27%/, Албена инвест холдинг /+0.30%/, Зърнени храни България /+0.98%/, Еврохолд /+0.38%/ и други.

Сред най-губещите се класираха дяловете на Спарки Елтос. Седмичният спад на дружеството почти достигна 5 на сто.

С по над 3% от пазарната си капитализация се разделиха Петрол и Оловно-цинков комплекс. Над процент изтриха от пазарната си оценка Химимпорт, Стара планина холд, Елхим Искра и други. Каолин и Неохим пък приключиха седмицата със скромни понижения под един процент.

Без промяна в пазарната оценка остана Индустриален холдинг България.