Синергон Холдинг АД е придобил 2 534 108 акции от увеличението на капитала на Петър Караминчев АД, става ясно от съобщение на БФБ-София. В резултат на това участието на холдинга в капитала на русенското предприятие достига 89.8%.

Петър Караминчев АД успешно увеличи капитала си от 662 хил. лв. на 3.31 млн. лв. чрез издаване на 2.648 млн. нови акции. Новите акции на дружеството бяха с емисионна стойност 1.50 лв. Компанията набра близо 4 млн. лв.

До момента акциите на Синергон Холдинг АД падат с 0.44% до 8.99 лв., а с книжата на Петър Караминчев АД няма сключени сделки.