За съставяне на ясен времеви график за осъществяването на здравната реформа и конкретни отговорности за реализирането й, са разговаряли представители на Синята коалиция и здравният министър Анна-Мария Борисова, съобщиха от обединението.

Според сините Борисова имала волята за разписването на такъв график, в който да залегнат – анализ на завареното положение, остойностяванетна медицинските дейности, завършването на информационната система на НЗОК, готови областни здравни карти, концепция за структурна реформа на управление и лекарствената политика, въвеждане на индивидуална здравна карта на пациента, готова национална здравна карта, изготвяне на публичен регистър за признатите и изискуеми задължения на всяко едно лечебно заведение за болнична помощ, преговори по Националния рамков договор за догодина и др.