Появилият се вчера позитивизъм се задържа и в днешната борсова сесия на Българската фондова борса. И четирите индекса затвориха с ръст, а оборотът бе 1.9 млн. лв.

SOFIX +0.67% до 432.29 пункта

BG-40 +0.43% до 116.93 пункта

BGREIT +0.17% до 46.66 пункта

BGTR30 +0.10% до 332.25 пункта

Двата водещи индекса бяха подкрепени от книжата на Оловно цинков комплекс и Каолин. Дяловете на първото дружество се повишиха с 3.12% до средните 14.10 лв., а повишението при второто бе с 2.71% до 5.41 лв.

Активна бе търговията с лотовете на Софарма. Собственика си смениха 73 317 лота на средна цена от 4.06 лв. или ръст спрямо предходната сесия с 0.54%. Интерес имаше и към книжата на Евро инс и Химимпорт. По позицията на застрахователната компания се прехвърлиха над 52 хил. лота, а ръстът бе с 2.11%. Близо 30 хил. лота се прехвърлиха по позицията на холдинга, а поскъпването бе с 1.96%.

С над 1% се повиши и пазарната оценка на Еврохолд България, Централна кооперативна банка, Трейс груп холд, Индустриален холдинг България и Албена.

В редиците на печелившите се наредиха още акциите на М+С хидравлик, КТИ Съединение, Първа инвестиционна банка и други.

Най-много поевтиняха книжата на Топливо, чиито дялове загубиха 8.68% от стойността си до 4.42 лв. Спад от 5.77% отчетоха и книжата на Петрол.

В мечи лапи попаднаха и дяловете на Спарки Елтос и Елхим искра, при които спадът бе с над 2%, както и тези на Монбат, Енемона, Синергон холдин, Доверие обединен холдинг и други.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел бе издърпан на положителна територия от акциите на Агро Финанс, които поскъпнаха с 2.57%.

Акция на деня

При изтъргувани едва 376 лота по позицията на Пампорово средната цена се повиши с 58.54% до 6.05 лв.

 

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!