Данните за търсенето на американски дългосрочни активи от чужбина, които бяха обнародвани днес от финансовото министерство на САЩ, показаха леко засилване на интереса на чуждестранните инвеститори към американските книжа през юни.

Продадени са американски книжа на стойност 33.9 млрд. долара, 1 млрд. увеличение от 32.9 млрд. продажби през май. Но спрямо април, когато са изтъргувани дългосрочни книжа на стойност над 110 млрд. долара, намалението през юни е трикратно.

Същевременно за втори пореден месец чуждестранните инвеститори са нетни продавачи на американски корпоративни облигации, а през юни и на американски акции.

Покупките на американски активи от страна на частни лица и фондове от чужбина намаляват от 23.7 млрд. през май до 16.6 млрд. през юни. Официалните институции компенсират с нарастване на покупките от 9.2 млрд. през май на 17.3 млрд. долара през юни.

Нетният обем на транзакциите с дългосрочни книжа (т.е. плюс продажбите на чуждестранни активи от американски резиденти) през юни достига 44.4 млрд. долара, след 81.5 млрд. през април и 35.3 млрд. през май.

Според наличните данни, Китай намалява за втори пореден месец позициите си в правителствени облигации. Япония и Великобритания са закупили повече трежъри бонове.