До три години в България ще бъде изградена цялостна система за видеонаблюдение на горите. Това заяви замeстник-министърът на земеделието и храните Георги Костов.

Той съобщи, че бенефициенти за превенцията на горски пожари в новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , ще бъдат само регионалните дирекции по горите.

По този начин ще се създаде обща национална държавна система за видеонаблюдение в горите, заяви Костов.

До момента проекти за възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности по програмата за селските райони подаваха горските стопанства.

Костов увери, че опазването на гората е приоритет на настоящото управление на земеделското министерство и на кабинета.