Пазарен дял в Общото застраховане от 5% в 6 до 10 държави в региона, достигнане на лизингов портфейл от 1.2 млрд. лв. до 5 г. активи под управление и попечителство в размер на 1.7 млрд. лв. в частното и инвестиционно банкиране и продажба на 12000 автомобила годишно, до 5 години планира да постигне Еврохолд България в стратегията си за развитие. Дружеството се подготвя за преструктуриране или продажба на портфейла си от производствени компании и недвижими имоти в следващите 3 до 5 г. Ще бъдат реализирани мащабни офис-проекти, каза на среща с инвеститорите Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на Еврохолд България.

След 5 г. Еврохолд България очаква 1 млрд. лв. премиен приход и 2 млн. клиенти и участие в големи проекти за инвестиционно банкиране.

* Очаквайте подробности от срещата с инвеститорите

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.