Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

 

EUR/USD - посока за деня

02.02.2010 г.  Текущо ниво - 1.3922

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Покачването от 1.3850 е от по-висока йерархия и дефинира финал на низходящия тренд от 1.4194. В този смисъл двойката е в по-мащабна корективна фаза, но негативният потенциал на междинните фреймове е все още ненарушен и целта в 1.3740 остава актуална. В близък план очакваме интрадневен спад за 1.3876-90, последван от покачване към сентимент нивото 1.40+.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3952

1.4260

1.3990

1.5146

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.3852

1.3740

1.3740

1.30+

USD/JPY- посока за деня

02.02.2010 г.  Текущо ниво - 90.41
                                                             
                             
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Отново бе тествано резистентното 90.90 и тестът пак бе неуспешен. Едва спад под 89.78 би генерирал низходящ тренд за 88.36, като интрадневният акцент е слабо позитивен с подкрепа в 90.46.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

90.80

93.40

91.90

97.79

подкрепи

интрадневни

интраседмични

89.78

88.90

89.12

83.45

GBP/USD- посока за деня

02.02.2010 г.
  Текущо ниво - 1.5920


Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Минимумът в 1.5849 маркира финал на спада от 1.6280 и двойката навлезе в по-мащабна корекция в областта 1.5830-1.6070. Интрадневно очакваме суинг 1.5937-1.5881, където ще бъде осигурена подкрепа за растеж към 1.6050.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6070

1.6458

1.6283

1.6790

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5880

1.5833

1.5833

1.5350

USD/CHF- посока за деня

02.02.2010 г.
   Текущо ниво - 1.0581

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Малко по-мащабна консолидация се развива под 1.0646, в рамките на растежа от 1.0130. Акцентът тук остава позитивен за 1.0746 с подкрепа в 1.0553 и критично ниво в 1.0482.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0640

1.0763

1.0746

1.09+

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.0553

1.0240

1.0482

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

02.02.2010 г.  Текущо ниво - 126.16

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Интрадневният акцент е низходящ за 125.81, където очакваме двойката да намери подкрепа за растеж към 127.10. Цялостната нагласа на междинните фреймове остава негативна с резистънс в 128.50.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

125.80

134.40

126.72

138.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

124.41

121.62

121.62

112.20