След като вчера международната агенция Fitch Ratings понижи рейтинга на Русия заради изтичането на капитали, проблеми с дълговете на фирмите и топящите се резерви, днес и 14 руски банки получиха по-ниска оценка от институцията.

Сред тях са Сбербанк, Внешекономбанк, Росселхозбанк, Московска банка, Уникредит банк, Росбанк, Абсолют банк, Райфайзенбанк, Оргресбанк, Сантандер Консюмър банк, Ситибанк. С по-нисък нейтинг са и три лизингови компании.

От агенцията мотивират решението си за рейтингите на Внешекономбанк, Сбербанк, ВТБ, Росселхозбанк и Росагролизинг
с понижената способност на руското правителство да оказва подкрепа на тези финансови институции в случай на необходимост.