Една от последните големи инвестиции в съседна Сърбия, която българска компания направи през последните месеци, е придобивката на Рудник неметала от страна на Юго- Каолин, дъщерна на Каолин АД- Сеново. За фундамента на географската експанзия, която българското дружество осъществява, и за очакванията за възвръщаемост от направените вложения, с оглед на променящата се политическа обстановка, попитахме Александър Прокопиев, главен изпълнителен директор на Каолин АД.

Какъв е размерът на инвестицията на Каолин в Сърбия?

Ако имате предвид последното придобиване на сръбското находище за кварцов пясък Рудник Неметала Вальево, то става въпрос за инвестиция от страна на Юго Каолин Сърбия - 100 % дъщерно дружество на Каолин. Стойността на сделката бе публично оповестена - около 974 000 евро. Тя бе осъществена чрез отправяне на търгово предложение за закупуване на акции.

Каолин притежава едно пряко контролирано дъщерно дружество в Сърбия - Юго Каолин. Размерът на участието на Каолин в неговия капитал към края на 2007 г. е 10 482 000 лева. Юго Каолин от своя страна, освен новата си придобивка, към края на 2007 г. притежава три дъщерни дружества в Сърбия: Копови (69,18%), IGM JUGO KAOLIN (100%) и SROBOKVARC (100%). Всички тези изброени дружества се включват в консолидацията на Каолин.

Притеснява ли ви политическата обстановка в страната и може ли тя да се отрази на бизнес интересите на компанията?

Всяка политическа нестабилност оказва неблагоприятно влияние върху бизнес-климата. Ние се надяваме, че сръбската икономика вече е достатъчно устойчива на политически рискове. Нещо повече – скорошният избор на новия сръбски президент е недвусмислен сигнал, че Сърбия сега се стреми към сближаване с европейските страни чрез асоцииране към ЕС, членство в други организации в Европа и НАТО и мирно разрешаване на съществуващите проблеми. В този смисъл нашите очаквания за развитие на сръбската икономика са положителни.

Какъв е делът на придобитото от Каолин дружество от пазара в Сърбия?

За момента трудно може да се определи.

Какви са очакваните резултати от реализираната сделка?

Най-важният резултат е, че ще разширим пазарното присъствие на Каолин в Сърбия чрез дъщерните дружества.

Компанията вече притежава дружества в България, Сърбия и Украйна. В началото на тази година бе открит офис и в Букурещ. Предвиждате ли разширяване на дейността и в други региони?

Да, възнамеряваме да продължим с географската експанзия в региона, който предлага голям потенциал за развитие. Освен притежаваните дружества в България, Сърбия и Украйна, ще добавя и наскоро придобитото дружество в Албания, M.I.D AL, един от водещите производители на варовици в страната.

* Материалът не представлява препоръка за вземане на инвестиционно решение.