Слънчев бряг АД отчете загуба от 2.184 млн. лв. за първото тримесечие на 2008 г., като за същия период на миналата година дружеството отчете печалба от 575 хил. лв., стана ясно от отчета на компанията, публикуван в сайта на X3 News. Намаляват приходите от дейността на компанията, като от 4.489 млн. лв. към края на март 2007 г. сега те са 543 хил. лв.

Спад бележат и разходите за дейността до 2.459 млн. лв. за периода януари - март тази година, спрямо 3.929 млн. лв. за същия период година по-рано.

В размер на 87.235 млн. лв. е собственият капитал на дружеството, докато към края на март 2007 г. той е възлизал на 89.419 млн. лв.

Предвижда се дружеството да разпредели като дивидент на акционерите сумата в размер на 5.269 млн. лв. от неразпределената печалба от минали години, която е 13 млн. лв. Това решение ще бъде гласувано на Общото събрание на фирмата на 20.06.2008 г. Акционерите ще получат по 2.69 лв. за една ценна книга.