Консолидираната нетна печалба на Слънчев ден АД към септември тази година е в размер на 14.855 млн. лв., показва отчетът на дружеството, публикуван на сайта на БФБ-София. За същия период на миналата година дружеството отчита загуба в размер на 730 хил. лв.

Общите приходи от дейността са се покачили от 9.667 млн. лв. за деветмесечието на миналата година до 29.3 млн. лв. за същия период на 2007 г. Почти двоен ръст бележат нетните приходи от продажба на продукция – 17.779 млн. лв. за периода януари – септември 2007 г.

Финансовите приходи на Слънчев ден АД са нараснали от 67 хил. лв. за деветте месеца на миналата година до 11.496 млн. лв. за разглеждания период на тази година.

Основният капитал на дружеството е 472 хил. лв., а собственият възлиза на 22.929 млн. лв.

До този момент на пода на борсата са изтъргувани общо 87 акции на варненската компания, а средната цена бележи покачване с 5.17% до 157.75 лв. за лот.