Най-голямата в света фирма в управлението на води Veolia Environnement SA съобщи, че подготвя продажбата на активи за € 5 млрд. Занапред дружеството ще се фокусира върху стратегическите сфери, в които е лидер и няма да се разпростира в несвойствени за нея направления.

През последните години Веолия опита да е завземе ниши в управлението на отпадъци, в енергийния сектор и в транспорта, като разпростря дейността си по целия свят. За компанията работят 317 034 служители, а приходите от дейността за миналата година достигнаха 34.8 млрд. евро. 

От информацията за подготвяната раздяла с активи става ясно, че пред продажба са активи във водния сектор на Великобритания, операции по третирането на отпадъци в САЩ и транспортния бизнес, управляван от компанията Transdev.

Френската компания има активи в България. Тук тя е собственик на Софийска вода. Част от групата на Веолия, но в енергийния бранш, е и Далкия България, която е собственик на Топлофикация Варна ЕАД. Няма данни за това дали активи на тези дружества също са на тезгяха.

През 2010 година, когато Веолия вода пое Софийска вода, дружеството отчете 118.069 млн. лв. приходи и нетна печалба от дейността в размер на 14.699 млн. лв.

В Търговския регистър последният наличен отчет на Далкия България  е за 2009 година и в него е отразена загуба от дейността в размер на 1.6 млн. лв. Далкия - Варна ЕАД е била на загуба от 2.3 млн. лв. през 2009 година, а Далкия Енерджи сървисиз ЕАД е била на печалба от 1.012 млн. лв. за 2009 година.

В информацията си за подготвяните разпродажби на активи на Веолия агенция Блумбърг припомня, че Fitch Ratings понижиха преди месец статуса на компанията. Според анализаторите влошената икономическа обстановка има потенциал да окаже негативно влияние върху бизнеса на компанията, въпреки, че тя разчита на глобалната си диверсификация.

Интересно е и как инвеститорите посрещнаха новината за подготвяната раздяла с активи. На борсата в Париж акциите на Веолия скочиха с 4.5% до € 9.728 за лот.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!