За месец март Софарма АД е реализирала 29% ръст в продажбите за износ във валутно изражение и 0.3% ръст на вътрешния пазар, с което реализира 6% ръст общо в продажбите спрямо същия месец на предходната година, съобщиха от компанията.

Приходите от продажби за тримесечието на тази година се повишават със 17%, в това число76% за износ във валутно изражение.

Дружеството не е реализирало повишение на продажбите на вътрешния пазар за периода, поради приключилата реконструкция на ампулното производство, което планирано се отразява на продажбите в първите два месеца на годината.

По време на днешната сесия бяха прехвърлени 1 615 акции на фармацевтичното дружество, като цената остана без промяна от 6.12 лв.