Софарма АД регистрира ръст на продажбите за януари на годишна база от 4%о, съобщи дружеството чрез БФБ. Ръстът на продажбите на вътрешния пазар е 11%, а този на външния е 1 на сто.

Ръст в приходите от продажби отразява неконсолидирания отчет на Софарма АД към 31 декември 2008 година. При 176.363 млн. лв. за предходната година, фармацевтичният производител увеличава продажбите с 5.9% до 186.805 млн. лв.

В същото време дружеството отчита спад на нетната печалба с 39% до 18.425 млн. лв., като увеличение се наблюдава при материалните запаси. Към края на 2008 година те са за 47.848 млн. лв.

Днес акциите на Софарма паднаха с 5.24% до 1.9 лв.