Софарма Трейдинг обяви нов план за разширяване на своята дейност извън пределите на българския пазар.

Стратегията на компанията в търговията на едро с лекарства е за навлизане на бързорастящи пазари в търсене на нови източници за генериране на ръст, изграждане на нови конкурентни предимства и диверсификация на риска от оперирането само на един пазар.

От Софарма Трейдинг насочват своя интерес за регионална експанзия към Република Сърбия, вземайки предвид, че сръбският пазар е класифициран от редица проучвания, в това число и от Конференцията на ООН за търговия и развитие /UNCTAD/, като един от най-перспективните за инвестиции пазари в Централна и Югоизточна Европа.

Началото на този стратегически план беше поставено с решението на Съвета на директорите на компанията за регистрация на търговско дружество Sopharma Trading d.o.o. Belgrade.

Предмет на дейност на дъщерното дружество е консултантски услуги, свързани с бизнес операции.

Sopharma Trading Belgrade може да осъществява и вcякa дpугa дeйнocт, която не е забранена от закона. Уставният капитал на сръбския клон на Софарма Трейдинг възлиза на 11 000 000 динара /8 150 евро/.

Управител на новата компания е Милош Ристич – професионалист с дългогодишен опит в търговията, натрупан в редица международни компании.