Меморандум, по силата на който ще се улесни въвеждането на електромобили в София подписаха Столичната община и ЧЕЗ България.

Електроразпределителното дружество ще съдейства за предоставянето на мощност, транзитен капацитет и точки за присъединяване, необходими за изграждането на електростанции, в които електромобилите ще зареждат батериите си.

От своя страна столичната община се ангажира да създаде облекчени процедури по предоставяне на разрешения и учредяване на права, необходими за изграждането на зарядна инфраструктура върху общинска собственост.