Два нови обекта в Нова Загора и Димитровград откри през месец октомври София Комерс Заложни Къщи АД. По този начин дружеството обхваща вече 100 града в страната, а общият брой на обектите нараства до 154.

За да спази законовите изисквания за видеонаблюдение и счетоводен софтуер със система за съхранение на данните, дружеството е инвестирало 9 000 лв. в новите два обекта.

Благодарение на мерките за сигурност в една от къщите в град Кричим е бил разкрит въоръжен грабеж на пари и злато.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!