13:45 часа

Сесията приключи на червено за три от индексите, като бенчмарка на сините чипове достигна ново дъно.

SOFIX -1.97% до 513.12 пункта

BG-40 -0.80% до 146.22 пункта

BGREIT +4.72% до 56.31 пункта

BGTR30 -0.34% до 373.61 пункта

13:30 часа

Минути преди края на сесията четирите индекса са на различни територии. Ръст отчитат BG-40 и BGREIT, а SOFIX и BGTR30 са оцветени в червено.

По позицията на Първа Инвестиционна Банка се прехвърлиха 24 662 лота на средна цена от 3.76 лв. или повишение от 2.48%.

Активно се търгуват и книжата на Химимпорт. Собственика си смениха 46 051 дяла, като повишението е с 0.40% до 3.02 лв.

13:00 часа

Страхът и несигурността бавно се настаняват на БФБ-София.

Повечето компании на официалния пазар отчитат ръст, въпреки че загубиха част от спечелените проценти.

Сред най-ликвидните дружества на пазара повишения се наблюдават при Софарма /+3.97%/, Индустриален Холдинг България /+6.25%/ и Доверие Обединен холдинг /+4.62%/.

Индексът на фондовете за имоти BGREIT поддържа значителен ръст от 4.52% при ниво от 56.20 пункта.

Книжата на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ поскъпват с 5.77% до 1.10 лв. Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ и БенчМарк фонд имоти АДСИЦ са нагоре с над 8%.

Има и губещи. Това са Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ, чиито книжа се понижават с 11.11% до 2 лв., а на Статус имоти АДСИЦ са надолу с 4%.

12:30 часа

Оптимизмът на Българската фонодва борса бавно се изпарява. SOFIX и BG-40 са оцветени в червено, а на положителна територия се задържат BGREIT и BGTR30.

Книжата на Централна кооперативна банка отново минаха на страната на мечките, като спадът е с 5.60% до 1.40 лв.

С над 1% се понижава и цената на Енемона и Каолин.

Въпреки, че стопиха част от спечелените проценти, на положителна територия продължават да се търгуват акциите на Мостстрой, Софарма, ТК Холд и други.

По позицията на Химимпорт вече са прехвърлени 44 197 лота на средна цена от 3.10 лв. или повишение от 2.82%.

Монбат също повишава пазарната си оценка с над 2% до 6.15 лв. при прехвърлени 10 688 лота.

Активно се търгуват книжата и на Софарма, Доверие Обединен Холдинг и Първа Инвестиционна Банка.

12:00 часа

Водещите индекса минаха на отрицателна територия.

SOFIX -0.34% до 521.63 пункта

BG-40 -0.58% до 146.54 пункта

BGREIT +3.70% до 55.76 пункта

BGTR30 +0.61% до 377.15 пункта

 

За спада на SOFIX основна причина има М+С Хидравлик, чиито книжа са надолу с 10.45% до средна цена от 5.36 лв.

Акциите на Оргахим също задълбочиха понижението си, като губят 4.90% до 97 лв.

С 4.62% се повишава пазарната капитализация на Доверие Обединен Холдинг. Средната цена, на която се търгуват книжата е 6.80 лв.

Ръстът при Софарма е със 7.75% до 2.28 лв., а при ЗД Евро инс с 3.03%.

11:30 часа

Двата основни индекса на БФБ-София - SOFIX и BG-40 стопиха спечеленото от сутринта. Индексът на сините чипове е на ниво от 523.42 пункта, а стойността на широкият бенчмарк е 148.58 пункта.

BGTR30 е нагоре с 0.92% до 378.33 пункта.

Най-много се повишава BGREIT - с 3.70% до 55.76 пункта.

Акциите на Централна кооперативна банка потънаха, като спадът е с 0.40% до 1.48 лв.

Мечите настроения обхванаха и книжата на Трейс груп холд, които записват понижение от 0.98% до 50.30 лв. Част от повишението си изтри и Мостстрой, но въпреки това книжата са на положителна територия.

След като вчера бяха едно от най-губещите, днес акциите на дружествата със специална инвестиционна цел отчитат злачителен ръст.

Книжата на Агро Финанс АДСИЦ увеличават стойността си с 36.25% до 1.09 лв. С над 8% е покачването при Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ и БенчМарк фонд имоти АДСИЦ.

11:00 часа

Неяснотата около съдбата на Кремиковци дава отражение и на стойността на акциите на комбината. До момента са прехвърлени 1 945 лота, а средната цена пада с 16.51% до 1 лв.

Спад отчитат и книжата на Билборд, чиито дялове губят 3.72% до 3.85 лв. На мечия тренд не удържаха и акциите на Българо-Американска Кредитна Банка, които стопиха спечеленото от сутринта и към момента се търгуват без промяна на ниво от 18.70 лв.

Значително повишение отчитат книжата на Проучване и добив на нефт и газ - с 15.42% до 5 лв.

Акциите на ТК Холд са нагоре с 11.33%, а на Българска роза-Севтополис - с.10.82%.

Благодарение на поскъпване на книжата на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ се покачва и BGREIT. Дружеството повишава пазарната си капитализация с 8.54%, а средната цена, на която се търгуват книжата е 0.89 лв.

10:30 часа

Позитивните настроения продължават да властват на борсата. Голяма част от ликвидните компании повишават цената си, като това води и до покачване на индексите.

SOFIX +2.16% до 534.73 пункта

BG-40 +1.42% до 149.50 пункта

BGREIT +0.71% до 54.15 пункта

BGTR30 +2.55% до 384.42 пункта

 

Консолидираната печалба на Девин за деветмесечието се понижава до 1.69 млн. лв., спрямо 2.23 млн. лв. година по-рано, стана ясно от отчета на дружеството. Приходите от продажби отчитат ръст и са в размер на 53 млн. лв. Към момента акциите на производителя на минерална вода се повишават с 4.15% до средна цена от 2.11 лв.

Добре се представят и холдинговите дружества. Акциите на Доверие Обединен Холдинг са нагоре със 6%, а тези на Индустриален Холдинг България прибавят 12.50%. При покупко-продажба на 13 290 лота на Еврохолд България цената се повишава с 4.03% до 2.30 лв.

На другия полюс останаха книжата на Тодоров, които падат с 10% до 0.90 лв. С 58% поевтиняват книжата на Спарки до 6.30 лв.

Задълбочи се понижението и при Холдинг Пътища. Акциите на дружеството губят 8.17% до 9.55 лв.

10:00 часа

Индексите са на положителна територия.

По позицията на Централна кооперативна банка са прехвърлени общо 127 070 лота. Цената се повишава с 2.70% до 1.52 лв.

Активно се търгуват и книжата на Зърнени Храни България. Собственика си смениха 60 715 дяла на средна цена от 1 лв. или повишение с 3.84% спрямо вчерашната сесия.

С над 2% поскъпват акциите на Петрол, Топливо и Енемона.

На червено се търгуват книжата на Оргахим, Спарки Елтос, Неохим.

Тези на Холдинг Пътища са надолу с 3.85% до 10 лв.

09:30 часа

Сесията започна оптимистично.

SOFIX +3.64% до 542.47 пункта

BG-40 +5.75% до 155.88 пункта

BGTR30 +3.60% до 388.37 пункта

BGREIT без промяна

Най-търгувани до момента са книжата на Химимпорт. Средната цена е нагоре със 6.31% до 3.20 лв. С над 6% поскъпват и книжата на Софарма.

Повишението при Монбат и Оргахим е с над 4% до средна цена съответно от 6.27 лв. и 107 лв.

Ръст отчитат и инфраструктурните компании. Мостстрой е нагоре с 3.89% до 8.31 лв., а Трейс груп холд се повишава с 11.22% до 56.50 лв.

С над 2% се повишава и пазарната оценка на Централна кооперативна банка и Българо-Американска Кредитна Банка.

Единственият губещ към момента е Спарки Елтос, чиито книжа са надолу с 2.12% до 3.70 лв.

09:25 часа

Дали излизащите отчети ще доведат до дългоочакваното повишение на индексите, както и ще се приседини ли Българската фондова борса към повишението на маждународните пазари, предстои да разберем след минути.