Най-после соларните панели са на път да станат масово потребявани. С падането на цените на произвежданите плоскости, се увеличава и броят на желаещите да инсталират такива - като отделни слънчеви паркове или като енергоизточник за задоволяването на собствените нужди.

През 2010 година броят на инсталираните панели в САЩ се е удвоил, а през тази година очакванията са за още едно удвояване на броя на инсталациите. Американците инвестират повече в слънчеви колектори, отколкото в централи на газ, ядрено гориво, въглища или дори вятър. Нещо повече. Слънчевите паркове остават почти три пъти по-скъпи от централите на газ, но въпреки това са по-интересни на инвеститорите.

Една от причините за предпочитанията към слънчевата енергия  е свързана с това, че панелите могат да се инсталират там, където токът бива потребяван, като по този начин се свиват разходите за изграждане на електропреносна мрежа.

Друг фактор е помощта, която получават собствениците на имоти, ако решат да инсталират соларни панели върху своята собственост. Те биха могли да получат субсидия, а има вариант, при който поставянето на слънчев колектор им излиза безплатно. След това обаче се обвързват с ангажимент да купуват добивания ток от собствената си инсталация, като го заплащат на инвеститора на средната пазарна или на малко по-ниска от нея цена.

Спадът в цените на панелите е тенденция от години, заради свалянето на разходите за основния елемент, от който се изграждат. За сравнение, през септември 2010 година цетната е била $ 1.90 на ват, а това лято панелите са се продавали за $ 1.34 на ват.

За поевтиняването им допринася и разрастването на производствената индустрия в Азия, с което силно се вдигна предлагането на фотоволтаични панели. В същото време обаче най-големият пазар в Европа - германският, спадна през последната година, заради орязването на държавните субсидии.

Така се отвори ниша, от която САЩ се възползва. 

Една от по-мащабните инициативи, които предстоят да се случат в близките месеци, идва от NRG Energy, която в партньорство с Bank of America и строителната компания Prologis възнамеряват да оборудват с панели 750 жилищни сгради, като проектът им е на стойност $ 1.4 млрд.

В момента в САЩ са инсталирани соларни панели, които са достатъчни за снабдяването с електричество на 600 хил. домакинства. Проектите, които са в процес на разработка, са за нови 30 хил. мегавата слънчеви централи. / Associated Press