Надзорният съвет на НОИ ще разгледа днес последния вариант на проекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване. Той предвижда създаване на държавен солидарен фонд за ранно пенсиониране, в който от началото на следващата година да се събират вноските за срочните пенсии на категорийните работници.

Според проекта от 2015-та година започва плавно увеличаване на стажа за пенсиониране на трета категория на труд, както и на възрастта за първа и втора категория на труд, а през 2017-та година дефицитът на НОИ трябва да достигне нулева стойност.

Последните намерения на правителството, които ще бъдат съгласувани с бизнеса и синдикатите в сряда, предвиждат увеличаване на стажа за пенсия с по 4 месеца на година, докато достигне 37 години за жените и 40 години за мъжете. Възрастта за категорийните работници ще се вдига с по 6 месеца на година, докато стигне 55 години за жените и 58 години за мъжете от първа категория, а за втора категория стойностите ще станат съответно 60 години и 62 години.

От 2024-та година започва да се увеличава възрастта за трета категория, като до 2030-та тя трябва да достигне 63 години за жените и 65 години за мъжете.

Според прогнозите на НОИ при заложеното вдигане на осигурителната вноска от следващата година и останалите мерки, през 2017-та година бюджетът на държавното обществено осигуряване може да излезе с нулев дефицит. От 2032 година в изплащането на пенсиите ще се включи и така наречения Сребърен фонд, в който до момента са събрани около милиард и 700 милиона лева.