Petroceltic International обяви, че може да се откаже от проучванията по българското крайбрежие, тъй като не е успяла да получи достатъчно газ, за ​​да оправдае добив с търговска цел. 

Сондажът в блок Камчия-1 в региона на Галата в Черно море е достигнал дълбочина от 1000 метра и единствените открити залежи са в слой нефтени пясъци с дебелина 20 метра. 

Компанията заяви, че ще анализира данните с цел актуализиране на регионалния геоложки модел. След това ще реши, дали да се възползва от възможността за удължаване на концесията с две години. 

"Разочаровани сме от резултата от Камчия-1 и планираме да завършим анализа на данните преди да формулирането предложение за продължаване на концесия Галата," посочи изпълнителният директор на компанията.