Продажбите на Софарма АД са намалели през декември с 13% спрямо същия месец на предходната година. Спадът в продажбите за вътрешния пазар е 9%, а експортът се е свил със 17%, съобщи компанията.

Приходите от продажби през 2012 г. са нараснали с 0.35%. Положителният резултат се дължи на 5% увеличение на продажбите за износ в сравнение с 2011 г. За миналата година на вътрешния пазар има 9% свиване на приходите на дружеството.

Междувременно Софарма АД е продължила с кампанията си за обратно изкупване на акции. В периода от 03.01.2013 г. до 09.01.2013 г. дружеството е изкупило обратно 2 000 собствени акции. Средната цена на изкупуване е 2.11 лв.

Намерението на дружеството е да използва тези акции в бъдеще, за да обезщети акционери на дружества, които се цели да бъдат вляти в Софарма АД.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3 489 931, като те представляват 2.64% от акционерния капитал на Софарма АД.

Днес акциите на компанията се търгуват на БФБ с поскъпване от 0.05%, до 2.085 лв. за лот, при прехвърлени 3 520 лота.